Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Československá demokracie. Politický systém ČSR 1948-1938

Mates, Pavel
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 443-444
  • Rubrika: Příspěvky

Upozornění na některé další aspekty, které nebyly Evou Broklovou, autorkou recenze na knihu Československá demokracie, uvedeny.

Klíčová slova: buržoazní demokracie, Československo, politický systém, vnitřní politika