Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Etuda o prokuře

Eliáš, Karel
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 425-440
  • Rubrika: Příspěvky

Jednání podnikatele a jednání v zastoupení podnikatele. Prokura a zmocnění při provozování podniku. Vznik prokury, její účinnost a druhy, rozsah prokury, prokuristova oprávnění a jeho povinnosti. Odpovědnost prokuristy. Podepisování prokuristy. Zánik prokury.

Klíčová slova: obchodování, podnikání, podnikové plné moci, právní instituty, prokura, prokurista