Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Síla a slabost teorií demokracie

Křížkovský, Ladislav - Adamová, Karolina
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 406-424
  • Rubrika: Příspěvky

Nejednotnost definice pojmu. Celou historií demokracie prolíná diskuse o rovnováze mezi veřejným dobrem a právem na uplatňování svobodné vůle.

Klíčová slova: anglický konstitucionalismus, demokratické režimy, demokratické státnictví, demokratické vůdcovství, občanská práva, občanská společnost, pojem demokracie, přímá demokracie, teoretické názory, teorie demokracie, zastupitelská demokracie