Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vláda práva podle Evropské úmluvy o lidských právech

Šturma, Pavel
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 385-405
  • Rubrika: Příspěvky

Rozbor práv podle Evropské úmluvy o lidských právech. Právo na svobodu a osobní bezpečnost (kategorie zbavení svobody, procesní záruky v případech zbavení svobody),právo na nestranné soudní řízení (právo na soud, záruky pro obviněného v trestním řízení, presumpce neviny, minimální procesní práva obviněného, jiné aspekty trestního řízení), právo na účinné opravné prostředky.

Klíčová slova: kategorie zbavení svobody, lidská práva, nestranné soudní řízení, právo na osobní bezpečnost, právo na svobodu, procesní záruky, účinné opravné prostředky