Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Restituce a privatizace: některé sporné a opomíjené otázky

Kindl, Milan
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 374-384
  • Rubrika: Příspěvky

Článek upozorňuje na některé méně známé a právní veřejnosti méně osvojené problémy aplikace předpisů upravujících zmíněné procesy.

Klíčová slova: odstátnění hospodářství, právní aspekty, privatizace, restituce