Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Některé právní souvislosti samostatnosti České republiky a tzv. recepční zákon

Bárta, Jan
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 365-373
  • Rubrika: Příspěvky

Cílem stati je zastavit se nad opatřeními přijatými na sklonku roku 1992 a pokusit se je vidět jako celek.

Klíčová slova: funkce recepčního zákona, lidská práva, majetkové vztahy, platnost právních předpisů, státní reforma, transformace federálních orgánů, zahraniční vztahy