Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Obsahy čísel (od 1991)

Zde jsou k dispozici přehledy obsahů, pro vstup do plných textů článků viz odkaz Hledat v archivu.