Právník
Teoretický časopis pro otázky státu a práva