Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník v Digitální knihovně AV ČR

Starší čísla časopisu Právník jsou součástí Digitální knihovny AV ČR, kterou provozuje Knihovna AV ČR. Roky 1861–1937 jsou k dispozici on-line, další roky jsou přístupné z počítačů v Knihovně AV ČR.

Vstup do systému zde.