Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Archiv

Přehledy obsahů čísel od roku 1991 a plné texty jednotlivých článků i celých čísel starších šesti měsíců v PDF (zatím od roku 2018, v nejbližší době bude doplněno zpětně až do roku 2013).

Právník je také součástí Digitální knihovny AV ČR. Roky 1861–1939 a od 2013 jsou k dispozici on-line, další roky jsou přístupné z počítačů v Knihovně AV ČR. Vstup do systému zde.

Texty Právníka jsou vkládány do budované databáze Národní právní dědictví, kde jsou k dispozici PDF celých čísel (od roku 2013, starších šesti měsíců) a kde lze vyhledávat v html verzích textů.