www.ilaw.cas.cz/metamorphoses

Akce/2012 Konference-přihláška

Přihláška
 
Přihlašuji se k účasti na konferenci „Metamorfózy práva ve střední Evropě III.“.
 
Kontaktní e-mail: konferenceznojmo@ilaw.cas.cz; web pořadatele www.ilaw.cas.cz; web konference www.ilaw.cas.cz//metamorphoses
 
Příjmení *
Jméno *
Titul
Pracoviště
Kontaktní adresa
E-mail *
Tel

Příspěvek (v časovém rozsahu 10 minut):
tématický okruh
název *
anotace příspěvku (2-3 věty) *
Účastnický poplatek ve výši 2.500,- Kč včetně DPH jsem uhradil/a na bankovní účet č.
69121011/0710, ČNB Praha; variabilní symbol 062012, IČO 68378122.
IBAN: CZ76 0710 0000 0000 6912 1011, SWIFT: CNBACZPP

Účastnický poplatek je třeba zaplatit do 8.6.2012.
 
 
Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování, které si hradí účastníci sami.
 
Možnosti ubytování ve Znojmě:
Althanský palác (bude poskytnuta sleva pro účastníky konference) www.althanskypalac.cz
Hotel Kateřina www.hotelkaterina.cz
Hotel Morava www.hotel-morava-znojmo.cz
Hotel Bermuda www.hotelbermuda.cz
Hotel Lahofer www.hotel-lahofer.cz
Pension Jesuitská www.jesuitska.cz
Hotel Dukla (relativně nejblíže Louckému klášteru) www.hotel-dukla.cz
 
 
                                                          
Dne:

položky označené * jsou povinné.