www.ilaw.cas.cz/metamorphoses

O nás/Výzkumný program

Mezinárodní výzkumný program

Výzkumný program "Metamorfózy práva ve visegrádských zemích" si klade za cíl vytvořit pravidelnou platformu pro kritické zhodnocení stavu práva v zemích Visegrádské čtyřky, která by dlouhodobě sledovala tento stav v těchto zemích a případně navrhovala politická a právní opatření vedoucí ke zlepšení negativních trendů v této oblasti.

 

Tyto trendy byly zmapovány na předchozích konferencích organizovaných Ústavem státu a práva AV ČR (v letech 2008 a 2010) a zaměřovaly se obecné otázky státu a práva, veřejného práva, soukromého práva, implementace práva EU, veřejné správy a místní samosprávy, ochrany menšin atd.

 

Za účelem dosažení stanoveného cíle byl vytvořen stálý výbor (nazvaný CORECEL – Committee for the Research of Eastern and Central European Law), který umožní společnou spolupráci jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni týmů, a bude připravovat budoucí projekty a programy konferencí. V tomto výboru jsou dva zástupci za každou zemi Visegrádské čtyřky. Ideálem je vytvořit vedle tohoto výboru jako výsledek jeho práce síť spolupracovníků zastupujících hlavní výzkumné instituce v dané zemi. Jako společná "visegrádská" témata jsou navrhovány projekty, které by mohly být zajímavé pro všechny dotčené země.