www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/Konverzace u soudu

VÝZKUM KONVERZACE V JEDNACÍ SÍNI SOUDU

Předmětem projektu je na empirický výzkum prováděný na okresních a krajských soudech České republiky s cílem zachytit a popsat struktury, které jsou typické pro právnické uvažování. Zvolená metoda je analýza konverzace v soudní síni. Výzkum se zaměřuje zejména na klasifikace mluvních projevů soudce a stran, používání právních pojmů v konverzaci a nejobecněji na proces "produkce" faktů v soudním řízení a jejich záznam v protokole z jednání.


Řešitel:
JUDr. Michal Šejvl