www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/Srovnávací ústavní právo

SROVNÁVACÍ ÚSTAVNÍ PRÁVO A LIDSKÁ PRÁVA V EUROAMERICKÉM REGIONU

Výzkum integrace Evropy na základě demokratických a jim odpovídajících ekonomických hodnot. Možné formy tohoto sjednocovacího procesu, který aby byl úspěšný musí mít dlouhodobý evoluční charakter (s horizontem konce 21. století). Podmínkou jeho úspěšnosti je rovněž vnitřní souhlas převážné většiny občanů členských států EU. Úvahy o možných etapách sjednocovacího procesu Evropy. Obsah a procesní postupy v těchto etapách. Pojem Smlouvy o Ústavě pro Evropu a Evropské ústavy. Užívání pojmu ústavnost v evropském sjednocování. Politickoprávní odpovědnost a responzívnost v procesu evropské integrace. Efektivita a demokracie v modelovém uspořádání a v rozhodování nejvyšších orgánů EU. Koncepční řešení vztahů nejvyšších orgánů EU a nejvyšších orgánů členských států EU.

Srovnávací výzkum ústav a ústavního práva států Evropy a USA. Funkce těchto ústav. Srovnávací analýza modelů ústavních systémů v euroamerickém regionu (parlamentní – jeho typy a varianty – prezidentský, neprezidentský a direktoriální – vláda, shromáždění). Ústavní úprava volebních systémů a systémů politických stran, včetně jejich funkce ve společnosti. Ústavní soudnictví a jeho modely, které v USA a v Evropě existují. Funkce ústavních soudů jako garantů demokracie a lidských práv. Srovnávací výzkum lidských a občanských práv v rozvinutých evropských státech, USA a České republice. Podstata a multidiciplinární pojetí lidských práv. Základní otázky teorie lidských práv. Principy lidských práv. Lidská a občanská práva jako společně sdílené hodnoty kultury euroamerického regionu. Euroamerické hodnoty lidských a občanských práv jako svorník euroamerického regionu v globalizačním procesu. Srovnávací výzkum záruk lidských a občanských práva a jejich funkce. Všestranně pojatá bezpečnost občanů jako základní podmínka uskutečňování lidských práv. Boj proti terorismu a lidská práva.

Srovnávání výkladu lidských a občanských práv v ústavně soudní judikatuře. Vztahy mezi rozhodnutími o lidských právech ústavních soudů členských států EU, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Evropského soudního dvora v Lucemburku.

Hlavní řešitel:
doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.