www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/2000

Projekty:

 1. KSK3028601 1996-2000 GA AV ČR
  Vývoj české společnosti na konci 20. století a jeho evropské kontexty.
  JUDr. Michal Illner,
  Sociologický ústav AV ČR,
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 2. KSK3077601 1996-2000 GA AV ČR
  Myšlení, věda a kultura v českých zemích.
  PhDr. Antonín Kostlán, CSc.,
  Archiv Akademie věd ČR,
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Granty:

 1. IAA8068801 1998-2000 GA AV ČR
  Výzkum procesu tvorby práva v ČR a směrů jeho zdokonalování, včetně mezinárodní komparace.
  JUDr. Jiří Grospič, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 2. IAA8068803 1998-2000 GA AV ČR
  Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled.
  Doc. JUDr. Josef Blahož, DrCs.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 3. 407/99/0077 - GA ČR
  Mezinárodní právo soukromé a obchodní v evropské perspektivě.
  Doc. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR
 4. A8068901 - GA AV ČR
  Kontextuální právní slovník.
  JUDr. František Cvrček, CSc.,
  Ústav státu a práva AV ČR