www.ilaw.cas.cz

Časopis Právník/Recenzní řízení

Recenzní řízení

 

1. Rukopisy zaslané redakci procházejí před přijetím k otištění recenzním řízením, v jehož rámci jsou vyhotoveny dva nezávislé posudky, zpravidla členy redakční rady. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Posudky na rukopisy nejsou zadávány k posouzení osobám, které jsou s autorem/autorkou institucionálně či jinak propojeny.
 

2. Recenzní řízení trvá zpravidla nejdéle 12 týdnů a o jeho výsledku je autor vyrozuměn. Časopis Právník si vyhrazuje právo ze závažných důvodů článek i přes kladný výsledek recenzního řízení neotisknout nebo ho vrátit zpět do recenzního řízení (např. v případě významné změny právní úpravy v průběhu či po ukončení recenzního řízení). 


3. Nabídnout rukopis v průběhu recenzního řízení jinému časopisu je považováno za neetické.