www.ilaw.cas.cz

Časopis Právník/Předplatné - objednávka

 
Objednávku lze nejjednodušeji uskutečnit zasláním údajů dle formuláře.
Objednávku laskavě zašlete obyčejnou poštou na adresu ústavu, nebo mailem na uvedenou mailovou adresu.
Faktura na předplatné Vám bude zaslána obratem.

Kontakt: distribuce.pravnik@ilaw.cas.cz, tel. 221 990 769 
O B J E D N Á V Á M E
 
…………………………………………… výtisků časopisu PRÁVNÍK pro rok ................
 
 
Jméno/firma: ……………………………………………………………………………………………
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………………
 
Adresa pro zasílání (je-li odlišná): ………………………………………………………………….
 
PSČ: ………………………………………………….
IČ ………………………………………………………
 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis/razítko: …………………………………………………………………………………………..
 
 


Cena jednoho čísla 125,- Kč a roční předplatné činí 1250,- Kč (včetně DPH).


Informace o předplatném podává a objednávky předplatného vyřizuje vydavatel
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1

Kontakt: distribuce.pravnik@ilaw.cas.cz, tel. 221 990 769