www.ilaw.cas.cz

Knihovna/Služby

Knihovna má v současné době okolo 30 tisíc svazků knih z oblasti teorie práva, právní filozofie, dějin práva, ústavního práva, správního práva, občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, trestního práva, autorského práva apod. Časopisecký fond tvoří 146 titulů českých a zahraničních časopisů. Knihy jsou přístupny prostřednictvím naskenovaného lístkového katalogu jmenného nebo prostřednictvím knihovnického systému ALEPH.

 

Služby


 
Výpůjčky
 • prezenční
 • absenční
 • meziknihovní
Rešerše
 • prezenční
 • on-line
Xerokopie
 • Reprografie je k dispozici pro veřejnost v době výpůjčních hodin knihovny. Jedná se o placenou službu.

  Ceník
  Formát A4 jednostranně 2 Kč
  Formát A3 jednostranně 3 Kč
  Uvedené ceny jsou bez DPH.