www.ilaw.cas.cz

O ústavu/Odkazy

http://www.cas.cz
· Akademie věd České republiky

Nakladatelství Academia

http://www.academiaknihy.cz

Výzkum a vývoj v ČR

http://www.vyzkum.cz
· Výzkum a vývoj v ČR

http://wtd.vlada.cz/vrk/vrk.htm
· Rada pro výzkum a vývoj (RVV), Úřad vlády ČR

Grantové agentury

http://www.gacr.cz
· Grantová agentura ČR

http://gaav.kav.cas.cz
· Grantová agentura Akademie věd ČR

Akademie věd a její ústavy právní vědy v zahraničí

Ústav štátu a práva Slovenskiej akademie nauk

Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet

Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk

http://www.mta.hu
· Magyar Tudományos Akadémia = Maďarská akademie věd

http://www.pan.pl/
· Polska Akademia Nauk (PAN) = Polská akademie věd

http://www.inp.pan.pl/
· Instytut nauk prawnych PAN = Ústav právních věd, Polská akademie věd

http://www.mta.hu/index.php?id=768&no_cache=1&sword_list[]=law
· Institut of Legal Studies = Ústav právních věd, Maďarská akademie věd (eng)

http://www.igpran.ru
· Institut gosudarstva i prava RAN = Ústav státu a práva, Ruská akademie věd

Vědecké instituce

http://www.kriminologie.cz
· Institut pro kriminologii a sociální prevenci