www.ilaw.cas.cz/aarhus

Projekt Visegrad/Nová e-knihaProjekt o implementaci Aarhuské úmluvy v zemích Visegradské čtyřky, podporovaný Mezinárodním Visegradským fondem, je již ukončen. Hlavní informace o průběhu a výsledcích tohoto projektu jsou v této sekci.

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., se však tématu účasti veřejnosti v environmentálním rozhodování věnuje i nadále.

Aktuální informace naleznete v sekci "Aarhus". 

Díky podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu vyšla v říjnu 2013 v rámci projektu Aarhus e-kniha kolektivu autorů

MÜLLEROVÁ, H. et al. Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87439-14-2.kterou si můžete zdarma stáhnout jako epub nebo jako pdf.